Центри соціального забезпечення (Centar za socijalnu skrb)

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/ВІДДІЛЕННЯ АДРЕСА
1. БЕЛІ МАНАСТИР Краля Томіслава 37б 31300 Белі Манастир
(Kralja Tomislava 37, 31300 Beli Manastir)
2. БЕНКОВАЦ Тіна Уєвіча 7б 23420 Бенковац
(Tina Ujevića 7, 23420 Benkovac)
3. БІОГРАД НА МОРУ Лошінська 2А, 23210 Біоград на Мору
(Lošinjska 2A, 23210 Biograd na Moru)
4. БЄЛОВАР Й.Й. Штроссмайєра 2б 43000 Бєловар
(J.J. Strossmayera 2, 43000 Bjelovar)
5. БРАЧ-СУПЕТАР Младена Водановіча 18, 21400 Супетар
(Mladena Vodanovića 18, 21400 Supetar)
6. БУЄ Рудіне 1, 52460 Бує (Rudine 1, 52460 Buje)
7. ЦРЕС-ЛОШИНЬ Вулиця браче Івана і Стєпана Відуліча 8, 51550 Малі Лошінь
(Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, 51550 Mali Lošinj)
8. ЦРІКВЕНІЦА Горіца браче Цветіч 2, 51 260 Цріквеніца
(Gorica braće Cvetić 2, 51 260 Crikvenica)
Відділення Раб Паліт 143а, 51280 Раб
(Palit 143a, 51280 Rab)
9. ЧАКОВЕЦЬ Якова Готовца 9, 40000 Чаковец
(Jakova Gotovca 9, 40000 Čakovec)
Відділення Мурско Средішче Франкопанска 3, 40315 Мурско Средішче (Frankopanska 3, 40315 Mursko Središće)
10. ЧАЗМА Трг Чазманског Каптола 6, 43240 Чазма
(Trg Čazmanskog Kaptola 6, 43240 Čazma)
11. ДАРУВАР Ніколе Тесле 1/а, 43500 Дарувар
(Nikole Tesle 1/a, 43500 Daruvar)
12. ДОНЯ СТУБІЦА Староградска 3, 49240 Доня Стубіца
(Starogradska 3, 49240 Donja Stubica)
13. ДОНІ МІХОЛЯЦ Вуковарска 7, 31540 Доні Міголяц
(Vukovarska 7, 31540 Donji Miholjac)
14. ДРНІШ Кардинала А. Степінца 4, 22320 Дрніш
(Stepinca 4, 22320 Drniš)
15. ДУБРОВНІК Міха Працата 11, 20000 Дубровнік
(Miha Pracata 11, 20000 Dubrovnik)
16. ДУГА РЕСА 137 бригаде 3, 47250 Дуга Реса
(137. brigade 3, 47250 Duga Resa)
17. ДУГО СЕЛО Йосіпа Зоріча 3, 10370 Дуго Село
(Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo)
18. ДЖАКОВО П. Прерадовіча 2а, 31 400 Джаково
(Preradovića 2a, 31 400 Đakovo)
19. ДЖУРДЖЕВАЦ Гаєва 6, 48350 Джурджевац
(Gajeva 6, 48350 Đurđevac)
20. ГАРЕШНИЦЯ Владіміра Назора 13, 43280 Гарешніца
(Vladimira Nazora 13, 43280 Garešnica)
21. ГЛІНА Трг др. Франє Туджмана 24, 44400 Гліна
(Franje Tuđmana 24, 44400 Glina)
Відділення Топуско Трг бана Елачіча 14, 44415 Топуско
(Trg bana Josipa Jelačića 14, 44415 Topusko)
22. ГОСПІЧ Віле Велебіта 6, 53 000 Госпіч
(Vile Velebita 6, 53 000 Gospić)
Відділення Кореніца Йосіпа Йовіча 16, 53 230 Кореніца
(Josipa Jovića 16, 53 230 Korenica)
23. ГРУБІШНО ПОЛЄ Трг бана Й. Єлачіча 7, 43290 Гр. Полє
(Jelačića 7, 43290 Gr. Polje)
24. ХОРВАТСЬКА КОСТАЙНІЦА Вулиця Йосіпа Маріча 2, 44430 Хрватска Костяніца (Ulica Josipa Marića 2, 44430 Hrvatska Kostajnica)
Відділення Двор Антуна і Стєпана Радіча 25, 44440 Двор
(Antuna i Stjepana Radića 25, 44440 Dvor)
25. ІМОТСКІ Бруна Бушіча 6, 21260 Імотскі
(Bruna Bušića 6, 21260 Imotski)
26. ІВАНЕЦЬ Вулиця Джуре Арнольда 11, 42240 Іванец
(ulica Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec)
27. ІВАНІЧ-ГРАД Франє Юрінца 6, 10 310 Іваніч-Град
(Franje Jurinca 6, 10310 Ivanić-Grad)
28. ЯСТРЕБАРСКО Трг Любе Бабіча 29, 10450 Ястребарско
(Trg Ljube Babića 29, 10450 Jastrebarsko)
29. КАРЛОВАЦ Івана Мештровіча 10, 47000 Карловац
(Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac)
Відділення Озаль Куріловац 8, 47280 Озаль (Kurilovac 8, 47280 Ozalj)
Відділення Войніч Трг С. Радіча 1, 47220 Войніч
(Trg S. Radića 1, 47220 Vojnić)
30. КНІН Шушкова 4, 22 300 Кнін (Šuškova 4, 22 300 Knin)
31. КОПРІВНІЦА Трг Еугена Кумічіча 2, 48000 Копрівніца (Trg Eugena Kumičića 2, 48000 Koprivnica)
32. КОРЧУЛА Шеталіште Франа Кршініча 50, 20260 Корчула (Šetalište Frana Kršinića 50, 20260 Korčula)
33. КРАПІНА Драгутіна Дом’яніча 5, 49000 Крапіна
(Dragutina Domjanića 5, 49000 Krapina)
Відділення Преграда Костелградска 3, 49218 Преграда
(Kostelgradska 3, 49218 Pregrada)
34. КРІЖЕВЦІ Бана Йосіпа Єлачіча 5, 48 260 Кріжевці
(Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci)
35. КРК Вршанска 21 А, 51500 Крк
(Vršanska 21 A, 51500 Krk)
36. КУТІНА Стєпана Радіча 7/A, 44 320 Кутіна
(Stjepana Radića 7/A, 44320 Kutina)
37. ЛАБІН Істарска 1, 52220 Лабін
(Istarska 1, 52220 Labin)
38. ЛУДБРЕГ Вул. Кардінала Франє Кухаріча 12, 42230 Лудбрег
(Ul. Kardinala Franje Kuharića 12, 42230 Ludbreg)
39. МАКАРСЬКА Кіпара Мештровіча 2а, п.п. 80, 213000 Макарска (Kipara Meštrovića 2a, p.p. 80, 21300 Makarska)
Відділення Вргорац Вул. А.Г. Матоша 1, 21 267 Вргорац
(Ul. A. G. Matoša 1, 21 267 Vrgorac)
40. МЕТКОВІЧ Анте Старчевіча 25 , 20 350 Метковіч
(Ante Starčevića 25, 20 350 Metković)
41. НАШІЦЕ Антуна Міхановіча 3, 31500 Нашіце
(Antuna Mihanovića 3, 31500 Našice)
42. НОВА ГРАДІШКА К. Діенеша 4, 35400 Нова Градішка
(K. Dieneša 4, 35400 Nova Gradiška) 43.
НОВІ МАРОФ Мірослава Крлеже 4, 42 220 Нові Мароф
(Miroslava Krleže 4, 42 220 Novi Marof)
44. НОВСЬКА Тіна Уєвіча 1/a, 44330 Новска
(Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska)
45. ОГУЛІН Вєнац Іве Марінковіча 1, 47 300 Огулін
(Vijenac Ive  Marinkovića 1, 47 300 Ogulin)
46. ОМІШ Квартал Рібняк б.б., 21310 Оміш
(Četvrt Ribnjak bb, 21310 Omiš)
47. ОПАТІЯ Стубіште Баредіне 10/1, 1 Опатія
(Stubište Baredine 10/1, 51410 Opatija)
48. ОСІЄК Гундулічева 22,31000 Осієк
(Gundulićeva 22, 31000 Osijek)
49. ПАКРАЦ П. Прерадовіча 1, 34550 Пакрац
(P. Preradovića 1, 34550 Pakrac)
 50. ПАЗІН Пролаз Отокара Кершованія 2, 52000 Пазін
(Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin)
Відділення Бузет II Істарске бригаде 11, 52420 Бузет
(II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet)
51. ПЕТРІНЯ Туркулінова 35, 44 250 Петріня
(Turkulinova 35, 44 250 Petrinja)
52. ПЛОЧЕ Далматінска 40, 20340 Плоче
(Dalmatinska 40, 20340 Ploče)
53. ПОРЕЧ Др. Маура Джозефа 2Б, 52440 Пореч
(Dr.Maura Gioseffia 2B, 52440 Poreč)
54. ПОЖЕГА Др. Філіпа Потребісе 2, 34000 Пожега
(Dr. Filipa Potrebice 2, 34000 Požega)
55 ПРЕЛОГ Краля Звоніміра 9, 40323 Прелог
(Kralja Zvonimira 9, 40323 Prelog)
56. ПУЛА Сергієваца 2, 52100 Пула
(Sergijevaca 2, 52100 Pula)
57. РІЄКА Лагініна 11А, 51000 Рієка
(Laginjina 11 A, 51000  Rijeka)
Відділення Чабар Народног ослободженя 2, 51306 Чабар
(Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar)
Відділення Делніце Трг 138 Брігаде хрватске войске 4, 513000 Делнісе
(Trg 138. Brigade hrvatske vojske 4, 51300 Delnice)
Відділення Врбовско Добра уліца 6, 51326 Врбовско
(Dobra ulica 6, 51326 Vrbovsko)
58. РОВІНЬ Карера 21/II, 52210 Ровінь
(Carera 21/II, 52210 Rovinj)
59. САМОБОР Савке Дабчевіч Кучар 2, 10430 Самобор
(Savke Dabčević Kučar 2, 10430 Samobor)
60. СЕНЬ Вєнцеслава Новака 4, 53270 Сень
(Vjenceslava Novaka 4, 53270 Senj)
Відділення Оточац Др. Франє Туджмана 4, 53220 Оточац
(Dr. Franje Tuđmana 4, 53220 Otočac)
61. СІНЬ Жанкова главіца 2, 21230 Сінь
(Žankova glavica 2, 21230 Sinj)
62. СІСАК Івана Мештровіча 21, 44000 Сісак
(Ivana Meštrovića 21, 44000 Sisak)
63. СЛАТІНА Владіміра Назора 5/1, 33520 Слатіна
(Vladimira Nazora 5/1, 33520 Slatina)
Відділення Ораховіца Краля Звоніміра 53, 33515 Ораховіца
(Kralja Zvonimira 53, 33515 Orahovica)
64. СЛАВОНСКІ БРОД Населє Славонія I, 13, 35000 Славонскі брод
(Naselje Slavonija I br. 13, 35000 Slavonski Brod)
65. СЛУНЬ Вулиця браче Радіча 1, 47240 Слунь
(Ulica braće Radića 1, 47240 Slunj)
66. СПЛІТ Гундулічева 25, 21000 Спліт
(Gundulićeva 25, 21000 Split)
Відділення Хвар Фабріка 35, 21450 Хвар
(Fabrika 35, 21450 Hvar)
Відділення Каштела Цеста вр. Франє Туджмана 932 Б, 21216 Каштел Старі (Cesta dr. Franje Tuđmana 932 B, 21216 Kaštel Stari)
Відділення Солін Краля Звоніміра 117 А, 21210 Солін
(Kralja Zvonimira 117 A, 21210  Solin)
Відділення Віс Трг 30 свібня 1992, 2, 21480 Віс
(Trg 30.svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis)
67. СВ. ІВАН ЗЕЛІНА Браче Радіча 2, 10380 Светі Іван Зеліна
(Braće Radića 2, 10380 Sveti Ivan Zelina)
68. ШИБЕНІК Петра Грубішіча 3, 22000 Шібенік
(Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik)
69. ТРОГІР Хрватськіх мученіка 6, 21220 Трогір
(Hrvatskih Mučenika 6, 21220 Trogir)
70. ВАЛПОВО Матіє Гупца 11, 31550 Валпово
(Matije Gupca 11, 31550 Valpovo)
71. ВАРАЖДІН Владіміра Назора 22, Вараждін
(Vladimira Nazora 22, Varaždin)
72. ВЕЛІКА ГОРІЦА Трг Краля Томіслава 35, 10410 Веліка Горіца
(Trg Kralja Tomislava 35, 10410 Velika Gorica)
73. ВІНКОВЦІ Глаголяшка 31e, 32100 Вінковці
(Glagoljaška 31e, 32100 Vinkovci)
74. ВІРОВІТІЦА Владіміра Назора 2, 33 000 Віровітіца
(Vladimira Nazora 2, 33 000 Virovitica)
Відділення Пітомача Трг краля Томіслава б.б., 33405 Пітомача
(Trg kralja Tomislava bb,  33405 Pitomača)
75. ВРБОВЕЦЬ Трг Петра Зрінског 23, 10340 Врбовец
(Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec)
76. ВУКОВАР Жупанійска 13, 32000 Вуковар
(Županijska 13, 32000 Vukovar)
Відділення Ілок Штроссмайєрова 49, 32236 Ілок
(Strossmayerova 49, 32236 Ilok)
77. ЗАБОК Матіє Гупца 53, 49210 Забок
(Matije Gupca 53, 49210 Zabok)
Відділення Кланєц Трг міра 11, 49290 Кланєц
(Trg Mira 11, 49290 Klanjec)
78. ЗАДАР Андріє Хебранга 1, 23000 Задар
(Andrije Hebranga 1, 23000 Zadar)
Відділення Грачац Школска 1, 23440 Грачац
(Školska 1, 23440 Gračac)
Відділення Обровац Ядранска уліца 4, 23450 Обровац
(Jadranska ulica 4 23450 Obrovac)
Відділення Паг Шеталіште Града Занеа 1, 23250 Паг
(Šetalište Grada Zanea 1, 23250 Pag)
79. ЗАГРЕБ Е. Кумічіча 5, 10000 Загреб
(E. Kumičića 5, 10000 Zagreb)
Філія Чрномерець Йозе Мартіновича 5-7, 10120 Загреб (Joze Martinovića 5-7, 10120 Zagreb)
Відділення Доньї Град Хаулікова 6, (переїхали на вул. града Вуковара 237) 10000 Загреб
(Haulikova 6, (preseljeni na Ul. grada Vukovara 237) 10000  Zagreb)
Відділення 1

Дубрава

Дубрава 49, 10000 Загреб
(Dubrava 49, 10000 Zagreb)
Відділення Горні Град – Медвешчак Трг хрватськіх велікана 2, 10000 Загреб
(Trg hrvatskih velikana 2, 10000 Zagreb)
Відділення Максімір Максімірска цеста 51/І, 10000 Загреб
(Maksimirska cesta 51/I, 10000 Zagreb)
Відділення Нові Загреб Авенія Дубровнік 12, 10020 Загреб
(Avenija Dubronik 12, 10020 Zagreb)
Відділення Пешченіца Запольска 1, 10000 Загреб
(Zapoljska 1, 10000 Zagreb)
Відділення Сесвете Трг Д. Домяніча 6, 10360 Сесвете
(Trg D. Domjanića 6, 10360 Sesvete)
Відділення Суседград Алея Болоньє 2, 10090 Загреб
(Aleja Bologne 2, 10090 Zagreb)
Відділення Трешнєвка Вітізічева 57, 10000 Загреб
(Vitezićeva 57, 10000 Zagreb)
Відділення Трнє Вулиця града Вуковара 271/VI (Бізнес-вежа Chromos), 10000 Загреб (Ulica grada Vukovara 271/VI (Poslovni toranj Chromos), 10000 Zagreb)
80. ЗАПРЕШІЧ Драге Кодрмана 3а, 10290 Запрешіч
(Drage Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić)
81. ЗЛАТАР БІСТРІЦА Стєпана Радіча 2, 49247 Златар Бістріца
(Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica)
82. ЖУПАНЯ Др. Франє Рачког 30с, 32270 Жупаня
(Dr. Franje Račkog 30c, 32270 Županja)
Ingo Travel on-line